تور ترکیهتورهای خارجیتورهای مسافرتی

تور آنتالیا بهار ۱۴۰۱ – با ارزانترین قیمتهای بازار !!

تور سواحل ترکیه را بدون واسطه خرید کنید

تور آنتالیا بهار ۱۴۰۱

دفتر استانبول شیوار با همکاری دفتر ایران خود اقدام به فروش تورهای سواحل ترکیه با نرخ های بسیار عالی کرده است در صورت تمایل به خرید تور به ارزانترین قیمت بازار بدون واسطه با ما در ارتباط باشید

قیمت تور آنتالیا ماه آوریل ۲۰۲۲ :  

ارزHOTEL*LOCATIONROOM TYPEMENUP.P DBLSGLEXT ADLCHDتاریخ اعتبار قیمتها
CLUB FALCON۵*LARASTD ROOMALL۱۱۰۴۳۰۰۰۱۴۸۱۴۰۰۰۹۴۵۶۰۰۰۸۵۴۶۰۰۰۱-Apr۲۲-Apr
LARA FAMILY CLUB۵*LARASTD ROOMUALL۱۰۸۴۵۰۰۰۱۴۶۱۵۰۰۰۹۲۵۷۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۶-Apr۳۰-Apr
$RAMADA RESORT۵*LARASTD ROOMUALL۱۰۳۹۲۰۰۰۱۳۷۷۶۰۰۰۸۹۶۷۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۱-Apr۳۱-May
TRANS ATLANTIK۵*KEMERSTD ROOMUALL۱۰۰۰۹۰۰۰۱۳۱۸۴۰۰۰۲۰۳۲۷۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۲۹-Apr۸-May
KARMIR RESORT۵*KEMERSTD ROOMUALL۹۸۱۰۰۰۰۱۲۷۸۷۰۰۰۹۸۱۰۰۰۰۸۷۴۴۰۰۰۱-Apr۳۰-Apr
ARMAS LABADA۵*KEMERSTD ROOMUALL۱۰۴۰۶۰۰۰۱۳۷۷۹۰۰۰۱۰۴۰۶۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۲۹-Apr۸-May
$INNVISTA BELEK۵*BELEKSTD ROOMUALL۱۰۹۰۴۰۰۰۱۳۹۳۲۰۰۰۹۱۲۳۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۱-Apr۲۷-Apr
$KIRMAN BELAZUR۵*BELEKSTD ROOMUALL۱۳۵۷۵۰۰۰۱۸۰۲۷۰۰۰۱۰۹۰۴۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۱۴-Apr۲۹-Apr
IC SANTAI FAMILY RESORT۵*BELEKSTD ROOMUALL۱۵۹۶۲۰۰۰۲۲۷۰۸۰۰۰۱۳۱۸۴۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۹-Apr۲۲-Apr
BELLIS DELUXE۵*BELEKSTD ROOMUALL۱۴۱۷۶۰۰۰۱۹۷۳۲۰۰۰۱۱۷۹۵۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۱-Apr۲۶-Apr
ALVA DONNA۵*BELEKSTD ROOMUALL۱۳۵۸۱۰۰۰۱۷۹۴۶۰۰۰۱۱۰۰۱۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۱-Apr۲۵-Apr
ASTERIA *۵*KEMERSTD ROOMUALL۱۱۱۹۹۰۰۰۱۴۹۷۰۰۰۰۹۶۱۲۰۰۰۸۵۴۶۰۰۰۲۰-Apr۲۶-Apr
CONCORDE۵*LARASTD ROOMUALL۱۸۳۸۵۰۰۰۲۶۵۲۱۰۰۰۱۵۰۱۲۰۰۰۱۴۱۰۲۰۰۰۱-Apr۲۱-Apr
ASTERIA KEREMLIN۵*LARASTD ROOMUALL۱۰۳۹۲۰۰۰۱۴۸۱۴۰۰۰۹۴۵۶۰۰۰۸۵۴۶۰۰۰۱۰-Apr۲۶-Apr
$NG PHASELIS۵*KEMERSTD ROOMUALL۳۴۲۳۳۰۰۰۴۹۰۱۳۰۰۰۲۵۵۰۷۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۱۲-Apr۲۴-Apr
$SHERWOOD EXCLUSIVE۵*LARACLUB ROOMUALL۱۵۹۱۳۰۰۰۲۱۶۱۱۰۰۰۱۲۵۲۹۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۱-Apr۲۲-Apr
$SHERWOOD SUITE۵*LARASTD ROOMUALL۱۱۴۶۱۰۰۰۱۴۸۴۴۰۰۰۹۵۰۲۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۱-Apr۲۲-Apr
$SHERWOOD EXCLUSIVE۵*KEMERSTD ROOMUALL۱۶۴۲۵۰۰۰۲۲۳۰۱۰۰۰۱۳۰۴۱۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۷-Apr۲۲-Apr
$SHERWOOD DREAMS۵*BELEKSTD ROOMUALL۱۲۸۶۳۰۰۰۱۶۹۵۹۰۰۰۱۰۵۴۸۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۱-Apr۲۲-Apr
GRANADA LUXURY۵*BELEKSTD ROOMUALL۱۹۹۳۰۰۰۰۲۹۰۵۸۰۰۰۱۶۱۶۰۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۱-Apr۲۵-Apr
SELECTUM LUXURY۵*BELEKSTD ROOMUALL۱۸۵۴۱۰۰۰۲۶۶۷۷۰۰۰۱۵۱۶۸۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۱۰-Apr۱۷-Apr
ROYAL SEGINUS۵*LARACLUB ROOMUALL۱۹۵۷۶۰۰۰۲۸۵۰۵۰۰۰۱۵۸۰۶۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۱-Apr۲۳-Apr
ROYAL HOLIDAY۵*LARASTD ROOMUALL۱۹۵۷۶۰۰۰۲۸۵۰۵۰۰۰۱۵۸۰۶۰۰۰۱۴۸۹۶۰۰۰۱-Apr۲۳-Apr
SUSESI LUXURY۵*BELEKSTD ROOMUALL۱۸۱۴۴۰۰۰۲۶۰۸۲۰۰۰۱۴۷۷۱۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۱-Apr۳۰-Apr
TITANIC MARDAN PALACE۵*LARASTD ROOMUALL۳۱۶۸۰۰۰۰۴۷۹۵۲۰۰۰۲۴۹۳۴۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۱-Apr۲۷-Apr
TITANIC DELUXE BELEK۵*BELEKSTD ROOMUALL۱۹۷۳۲۰۰۰۲۸۶۶۱۰۰۰۱۵۹۶۲۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۱-Apr۲۷-Apr
VOYAGE BELEK۵*BELEKSTD ROOMUALL۲۵۰۹۰۰۰۰۳۵۲۱۰۰۰۰۲۰۱۲۹۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۱-Apr۲۹-Apr
$DELPHIN PALACE۵*LARASTD ROOMUALL۲۵۱۷۴۰۰۰۳۵۵۰۱۰۰۰۱۹۱۱۸۰۰۰۱۸۲۰۸۰۰۰۵-Apr۲۵-Apr
$DELPHIN DIVA۵*LARASTD ROOMUALL۲۵۱۷۳۰۰۰۳۵۵۰۱۰۰۰۱۹۱۱۸۰۰۰۱۸۲۰۸۰۰۰۵-Apr۲۵-Apr
$DELPHIN BE GRAND۵*LARASTD ROOMUALL۲۳۰۳۶۰۰۰۳۲۲۹۶۰۰۰۱۷۵۱۵۰۰۰۱۶۶۰۵۰۰۰۵-Apr۲۵-Apr
$DELPHIN IMPERIAL۵*LARASTD ROOMUALL۲۳۹۲۶۰۰۰۳۳۵۴۲۰۰۰۱۸۲۲۸۰۰۰۱۷۳۱۸۰۰۰۵-Apr۲۵-Apr
RIXOS BELDIBI۵*KEMERSTD ROOMUALL۱۷۷۴۸۰۰۰۲۴۲۹۶۰۰۰۱۳۹۷۷۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۱-Apr۲۸-Apr
RIXOS SUNGATE۵*KEMERSTD ROOMUALL۲۱۳۱۹۰۰۰۲۹۶۵۴۰۰۰۱۶۳۵۹۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۱-Apr۲۸-Apr
RIXOS PREMIUM۵*BELEKSTD ROOMUALL۲۸۸۶۰۰۰۰۴۸۱۰۸۰۰۰۲۲۹۰۷۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۱-Apr۲۸-Apr
REGNUM CARYA GOLF SPA۵*BELEKSTD ROOMUALL۳۵۸۰۵۰۰۰۶۰۶۰۹۰۰۰۲۸۰۶۶۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۱-Apr۲۹-Apr
THE LAND OF LEGANDS۵*BELEKSTD ROOMBB۲۵۶۸۵۰۰۰۴۲۳۵۳۰۰۰۲۰۵۲۶۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۱-Apr۲۸-Apr
MAX ROYAL BELEK۵*BELEKSTD ROOMUALL۴۴۹۳۳۰۰۰۷۷۰۷۹۰۰۰۳۵۰۱۱۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۱-Apr۲۹-Apr
MAX ROYAL KEMER۵*KEMERSTD ROOMUALL۹۵۱۳۶۰۰۰۱۶۷۳۶۵۰۰۰۷۲۵۱۵۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۱-Apr۸-May

تور به مدت هفت روز با پرواز ایرانی به مقصد دنیزلی بسته شده است پرواز ترک مستقیم به آنتالیا حدود ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان گرانتر خواهد شد ولی در فرودگاه آنتالیا خواهد نشست

نرخها با توجه به نوسانات مداوم نرخ پرواز و نرخ ارز ثابت نیست برای دریافت نرخ دقیق با همکاران بخش فروش در تماس باشید.

تلفن های تماس :  ۰۲۱٫۹۱۰۱۴۵۷۴      –      ۰۲۱٫۹۱۰۱۴۵۸۴      –   ۰۹۱۹۲۱۲۰۵۲۴

قیمت تور آنتالیا ماه می ۲۰۲۲ : 

HOTEL*LOCATIONMENUP.P DBLSGLEXT ADLCHDتاریخ اعتبار قیمتها
CLUB FALCON۵*LARAALL۱۲۴۳۲۰۰۰۱۶۹۹۶۰۰۰۱۰۴۴۸۰۰۰۹۵۳۸۰۰۰۲۳-Apr۲۱-May
LARA FAMILY CLUB۵*LARAUALL۱۰۸۴۵۰۰۰۱۴۶۱۵۰۰۰۹۲۵۷۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۶-Apr۳۰-Apr
$RAMADA RESORT۵*LARAUALL۱۰۳۹۲۰۰۰۱۳۷۷۶۰۰۰۸۹۶۷۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۱-Apr۳۰-Apr
TRANS ATLANTIK۵*KEMERUALL۱۰۸۰۲۰۰۰۱۴۳۷۴۰۰۰۱۰۸۰۲۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۹-May۲۲-May
KARMIR RESORT۵*KEMERUALL۱۱۵۹۶۰۰۰۱۵۵۶۵۰۰۰۱۱۵۹۶۰۰۰۱۰۵۳۰۰۰۰۱-May۱۸-May
ARMAS LABADA۵*KEMERUALL۱۱۱۹۹۰۰۰۱۴۹۷۰۰۰۰۱۱۱۹۹۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۹-May۲۲-May
$INNVISTA BELEK۵*BELEKUALL۱۱۶۱۷۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰۰۹۶۵۸۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۲۸-Apr۱۰-May
$KIRMAN BELAZUR۵*BELEKUALL۱۵۳۵۶۰۰۰۲۰۶۹۹۰۰۰۱۲۱۵۱۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۳۰-Apr۱۸-May
IC SANTAI FAMILY RESORT۵*BELEKUALL۲۰۱۲۹۰۰۰۲۹۲۵۷۰۰۰۱۶۳۵۹۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۲۳-Apr۴-May
BELLIS DELUXE۵*BELEKUALL۱۷۷۴۸۰۰۰۲۵۴۸۶۰۰۰۱۴۵۷۳۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۲۷-Apr۹-May
ALVA DONNA۵*BELEKUALL۱۸۳۴۳۰۰۰۲۹۰۵۸۰۰۰۱۴۳۷۴۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۲۶-Apr۸-May
ASTERIA *۵*KEMERUALL۱۱۹۹۳۰۰۰۱۶۳۵۹۰۰۰۱۰۲۰۷۰۰۰۹۱۴۱۰۰۰۲۷-Apr۱۰-May
CONCORDE۵*LARAUALL۳۱۰۸۵۰۰۰۴۶۹۶۰۰۰۰۲۴۵۳۷۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۲۲-Apr۱۳-May
ASTERIA KEREMLIN۵*LARAUALL۱۴۸۴۴۰۰۰۲۲۷۵۱۰۰۰۱۳۲۲۶۰۰۰۱۲۳۱۶۰۰۰۲۷-Apr۱۰-May
$NG PHASELIS۵*KEMERUALL۴۴۰۲۷۰۰۰۶۳۶۱۶۰۰۰۳۲۲۷۴۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۳۰-Apr۲۰-May
$SHERWOOD EXCLUSIVE۵*LARAUALL۲۰۵۴۳۰۰۰۲۸۵۵۶۰۰۰۱۵۷۳۴۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۳۰-Apr۲۰-May
$SHERWOOD SUITE۵*LARAUALL۱۶۲۶۹۰۰۰۲۲۱۴۵۰۰۰۱۲۸۸۵۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۳۰-Apr۲۰-May
$SHERWOOD EXCLUSIVE۵*KEMERUALL۲۳۵۴۸۰۰۰۳۲۹۸۶۰۰۰۱۸۰۲۷۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۳۰-Apr۲۰-May
$SHERWOOD DREAMS۵*BELEKUALL۱۷۳۱۵۰۰۰۲۳۵۴۸۰۰۰۱۳۵۷۵۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۳۰-Apr۲۰-May
GRANADA LUXURY۵*BELEKUALL۲۳۱۰۵۰۰۰۳۴۰۱۹۰۰۰۱۸۵۴۱۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۲۶-Apr۱۱-May
SELECTUM LUXURY۵*BELEKUALL۲۲۱۱۳۰۰۰۳۲۴۳۲۰۰۰۱۷۷۴۸۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۲۷-Apr۱۰-May
ROYAL SEGINUS۵*LARAUALL۲۴۹۳۴۰۰۰۳۷۰۳۸۰۰۰۱۹۹۷۳۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۲۴-Apr۲۸-May
ROYAL HOLIDAY۵*LARAUALL۲۴۹۳۴۰۰۰۳۷۰۳۸۰۰۰۱۹۹۷۳۰۰۰۱۹۰۶۳۰۰۰۲۴-Apr۲۸-May
SUSESI LUXURY۵*BELEKUALL۲۴۸۹۱۰۰۰۳۶۹۹۵۰۰۰۲۱۷۱۶۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۱-May۸-May
TITANIC MARDAN PALACE۵*LARAUALL۳۵۲۵۲۰۰۰۵۳۵۰۸۰۰۰۲۸۱۰۸۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۲۸-Apr۲۰-May
TITANIC DELUXE BELEK۵*BELEKUALL۲۳۱۰۵۰۰۰۳۴۰۱۹۰۰۰۱۸۵۴۱۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۲۸-Apr۲۰-May
VOYAGE BELEK۵*BELEKUALL۳۲۰۳۵۰۰۰۴۵۷۲۶۰۰۰۲۵۲۸۸۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۹-May۲۲-May
$DELPHIN PALACE۵*LARAUALL۲۶۰۶۳۰۰۰۳۶۷۴۸۰۰۰۱۹۶۵۲۰۰۰۱۸۷۴۲۰۰۰۲۶-Apr۲۰-May
$DELPHIN DIVA۵*LARAUALL۲۷۴۸۸۰۰۰۳۸۸۸۵۰۰۰۲۰۷۲۱۰۰۰۱۹۸۱۱۰۰۰۲۶-Apr۲۰-May
$DELPHIN BE GRAND۵*LARAUALL۲۷۱۳۲۰۰۰۳۸۳۵۱۰۰۰۲۰۳۶۵۰۰۰۱۹۴۵۵۰۰۰۲۶-Apr۲۰-May
$DELPHIN IMPERIAL۵*LARAUALL۳۲۲۹۶۰۰۰۴۶۱۸۶۰۰۰۲۴۱۰۴۰۰۰۲۳۱۹۴۰۰۰۲۶-Apr۲۰-May
RIXOS BELDIBI۵*KEMERUALL۲۴۸۹۱۰۰۰۴۲۹۴۸۰۰۰۱۸۹۳۸۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۹-May۲۰-May
RIXOS SUNGATE۵*KEMERUALL۲۸۴۶۳۰۰۰۴۹۶۹۵۰۰۰۲۱۳۱۹۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۹-May۲۰-May
RIXOS PREMIUM۵*BELEKUALL۳۸۹۸۰۰۰۰۶۶۳۶۳۰۰۰۳۰۴۴۷۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۹-May۲۰-May
REGNUM CARYA GOLF SPA۵*BELEKUALL۴۵۵۲۸۰۰۰۷۸۰۷۱۰۰۰۳۵۴۰۸۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۱۰-May۲۷-May
THE LAND OF LEGANDS۵*BELEKBB۴۰۹۶۴۰۰۰۶۹۹۳۵۰۰۰۳۲۰۳۵۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۱-May۳۱-May
MAX ROYAL BELEK۵*BELEKUALL۵۴۸۵۴۰۰۰۹۴۹۳۸۰۰۰۴۲۳۵۳۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۹-May۲۲-May
MAX ROYAL KEMER۵*KEMERUALL۶۹۳۴۰۰۰۰۱۲۰۹۳۲۰۰۰۵۳۲۶۷۰۰۰۳۷۸۴۰۰۰۹-May۲۲-May

تور به مدت هفت روز با پرواز ایرانی به مقصد دنیزلی بسته شده است پرواز ترک مستقیم به آنتالیا حدود ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان گرانتر خواهد شد ولی در فرودگاه آنتالیا خواهد نشست

نرخها با توجه به نوسانات مداوم نرخ پرواز و نرخ ارز ثابت نیست برای دریافت نرخ دقیق با همکاران بخش فروش در تماس باشید.

تلفن های تماس :  ۰۲۱٫۹۱۰۱۴۵۷۴      –      ۰۲۱٫۹۱۰۱۴۵۸۴      –   ۰۹۱۹۲۱۲۰۵۲۴

گلچینی از بهترین هتل های ۴ و ۵ ستاره آنتالیا را تقدیم شما خواهیم کرد که در بهار و تابستان به گردشگران در آنتالیا خدمات ارایه می کنند.

خدمات غذایی کامل شامل صبحانه و ناهار و شام و نوشیدنی در تمامی این هتل ها به صورت رایگان روی خدمات هتل است.

منطقه لارا نزدیک ترین ساحل به مرکز شهر آنتالیا می باشد و منطقه ساحل لارا کندو و بلک و سیده و کونیالتی و کمر و آلانیا فاصله های به ترتیب بیشتری با مرکز شهر آنتالیا دارند.

آنتالیا به دلیل قرار گرفتن در کرانه ساحلی دریای مدیترانه از نظر شرایط آب و هوایی شرایط مساعدی رو به طور میانگین به نسبت مقاصد پیرامونی خود در ایام  نوروز دارد.

و امکانات رفاهی و سرگرمی هتل و هوای تابستان آنتالیا بسیار مطبوع ما ایرانیهاست.

تفریحات در تور آنتالیا

در تور آنتالیا از مراکز خرید متنوع این شهر و رستوران ها و کافه ها موجود در شهرهای نزدیک به هتلتان و همینطور امکانات و سرگرمی ها و برنامه های اجراهای زنده موسیقی در این هتل ها استفاده کنید.

در آنتالیا پارک آبی بسیاری جذاب و بزرگی هست که میتوانید از خدمات آن استفاده کنید در کنار آن در شهر آنتالیا مراکز خرید متعدد و بازارهای جذاب برای گردشگران و علاقمندان به خرید اجناس متنوعی را ارایه می نمایند. شما میتوانید از واحد گردشگری هتلهای خود تورهای متنوع گردشگری آنتالیا را تهیه نمایید.

هتل های آنتالیا از نظر ذائقه غذایی با ذائقه غذایی ما ایرانیها به نسبت کشورهای دیگر بیشتر سازگاری دارند.

تصاویری از آنتالیا

آنتالیا
آنتالیا
شهر ساحلی آنتالیا
شهر ساحلی آنتالیا

 

برچسب ها
آرزان ترین تور آنتالیا آنتالیا آنتالیا هوایی برترین هتل های آنتالیا بهترین تور آنتالیا بهترین هتل های آنتالیا پکیج عید آنتالیا تور آنتالیا تور آنتالیا زمستان 96 تور آنتالیا نوروز تور آنتالیا نوروز 97 تور آنتالیا نوروز 99 تور آنتالیا ویژه نوروز99 تور زمینی آنتالیا تور هوایی آنتالیا نوروز 97 تور آنتالیا هتل 4 ستاره آنتالیا هتل 4* آنتالیا هتل 5 ستاره آنتالیا هتل 5* آنتالیا هوایی آنتالیا هوایی آنتالیا با ماهان

کارشناس گردشگری

دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری شیوار سیاوشان متشکل از متخصصین مجرب گردشگری در نظر دارد پایه گذار خدمات دهی با استانداردهای بین المللی باشد. ما آنچه شما می خواهید را برنامه ریزی خواهیم کرد و بهترین پیشنهادات را با شعار مشاور امین سعی می کنیم به شما ارایه کنیم. چون ما معتقدیم ما امانت دار وقت و هزینه شما هستیم تلفن تماس : 91014574 021 91014584 021 موبایل پشتیبانی تورهای در حال اجرا : 09192120524

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن